Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v Centru II.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000182
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020

Informace o projektu

V rámci projektu se jedná o disková pole - stávající disková pole nelze již plnohodnotně optimalizovat, protože není dostatečná kapacita a zároveň by došlo k zastavení celého systému na několik hodin, FC switche - nelze aktualizovat ani povýšit přenosovou rychlost, firewally - výběhový typ, výrobce již nepodporuje v plném rozsahu. Nahrazením těchto komponent dojde k zajištění funkčnosti a dostupnosti infrastruktury SF7+ na následující roky v rámci požadované udržitelnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 732 119,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 540 962,30 Kč
 
Celková částka: 10 273 082,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena