Podpora při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z ESIF

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000074
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Ukončení projektu: 2. 5. 2019

Informace o projektu

Projekt poskytuje podporu řídícím orgánům při provádění kontrol vybraných projektů financovaných z ESIF, navazuje na projekt z minulého období reg. č. CZ.1.08/1.1.00/09.00070 Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS. V rámci projektu budou zajištěni externí odborníci, kteří doplní personální kapacity kontrolních týmů jednotlivých řídících orgánů, včetně související administrativní výpomoci. Součástí aktivit je rovněž zajištění analytických výstupů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 675 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 825 000,00 Kč
 
Celková částka: 45 500 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena