Multimediální učebna přírodních věd a cizích jazyků ZŠ Poláčkova

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000984
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace multimediální učebny přírodních věd a cizích jazyků a pořízení vybavení. Cílem projektu je zajistit moderní výukové metody pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Konečným cílem projektu je rozvojem klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích připravit žáky na budoucí uplatnění na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 052 722,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 842 178,00 Kč
Národní soukromá částka: 210 544,50 Kč
 
Celková částka: 2 105 445,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena