Komplexní právní poradenství pro SFŽP

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Státní fond životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005149
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění právního poradenství Fondu ve všech relevantních právních oblastech, konsolidace roztříštěných služeb, jako je například - zajištění právního poradenství v oblasti občanského obchodního práva; právní úpravy veřejné podpory, úpravy udělování dotací a investičních pobídek; právní úpravy a fungování evropských fondů (zejména Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti); zajištění právního poradenství v oblasti evropského, rozpočtového práva aj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 364 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 299 600,00 Kč
 
Celková částka: 8 664 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena