Úspory energie budovy ZUŠ v MČ Praha - Kolovraty

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha-Kolovraty
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009492
Zahájení projektu: 28. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti u ZUŠ Městské části Praha - Kolovraty. V rámci projektu dojde k výměně systému vytápění, zateplení vnější obálky objektu a osazení větracích souprav se ZZT. Projekt bude realizován na p. č. 144 a 143/5, k. ú. Kolovraty. Adresa ZUŠ je K poště 320, 103 00 Praha, Kolovraty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 972 337,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 972 337,50 Kč
 
Celková částka: 1 944 675,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena