OA Břeclav - snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO 02 - tělocvična

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005966
Zahájení projektu: 9. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší energetické úspory a rekuperaci vzduchu v budově tělocvičny Obchodní akademie Břeclav. Budova se nachází v centru města Břeclav na parcele číslo 1420/2. Díky realizaci daného projektu dojde ke značným energetickým úsporám v budově, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 358 483,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 358 483,50 Kč
 
Celková částka: 6 716 967,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena