MŠ Nedvědova - energetická opatření

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008232
Zahájení projektu: 13. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace doporučených úsporných opatření k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se jak o zateplení obvodového pláště, výměnu původních otvorových výplní a zateplení plochých střech, tak také o realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla pro prostory sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí v budovách MŠ Nedvědova, Olomouc.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 899 383,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 849 074,80 Kč
 
Celková částka: 14 748 458,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena