KD Střílky - realizace úspor energie

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Střílky
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001852
Zahájení projektu: 28. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení pláště objektu veřejné budovy - kulturního domu s příslušenstvím. Kulturní dům se nachází v obci Střílky, Hlavní č.p. 75, k.ú. Střílky, parc. č. 104. Objekt není zchátralý, nevyužívaný ani se nejedná o novostavbu. Objekt už prošel několika úpravami a opravami v minulých letech. Projekt je v souladu s výzvou MŽP č. 19 v rámci OPŽP 2014-2020, s prioritní osou č. 5, SC 5.1.Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 466 008,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 199 013,20 Kč
 
Celková částka: 3 665 022,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena