5.1 a - Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005970
Zahájení projektu: 22. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti souboru budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady a to budovy školy, stravovacího zařízení a domova mládeže. Jedná se o zateplení fasád, střech a výměnu výplní. Objekt se nachází na adrese Boučkova 355, 290 01 Poděbrady, pozemek st. p. č. 396/1, 397/6.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 524 658,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 21 786 988,20 Kč
 
Celková částka: 36 311 647,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena