Obnova zeleně v obci Laškov - 2.etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Laškov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002154
Zahájení projektu: 10. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Opatření navazující na předešlé úpravy v zámeckém parku obce Laškov. V této etapě bude rozšířena úprava také na plochy zeleně ve vlastnictví obce se zřetelem na ošetření současné zeleně, úpravu půd před výsadbou a výsadbu nové zeleně. Cílem je zvýšit estetickou a rekreační hodnotu území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 227 898,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 151 932,27 Kč
 
Celková částka: 379 831,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena