Obnova sadu v k. ú. Rataje u Kroměříže

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC RATAJE
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002449
Zahájení projektu: 3. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zpracování realizačního projektu OBNOVA SADU V K. Ú. RATAJE U KROMĚŘÍŽE. Jedná se o výsadby na pozemku parc. č. 392 v k. ú. Rataje, který je ve vlastnictví obce Rataje. Pozemek je zatravněn. Druh pozemku je dle výpisu z katastru nemovitostí ovocný sad. Jedná se o plošnou výsadbu ovocných stromů. Cílem navržených vegetačních úprav je doplnění vegetačního prvku v krajině, zvýšení podílu starých odrůd ovocných dřevin v zemědělsky intenzívně využívané krajině.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 193 048,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 48 262,00 Kč
 
Celková částka: 241 310,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena