Lokalita Obelisk - mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBORA OBELISK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005124
Zahájení projektu: 23. 11. 2017
Ukončení projektu: 14. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

životní prostředí, ekologická stabilita území, mokřady, tůně, podpora biodiverzity, zvýšení početnosti druhů

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 614 296,47 Kč
 
Celková částka: 5 614 296,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena