Komplexní návrh ozelenění zemědělské krajiny na okraji obce Semčice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002788
Zahájení projektu: 6. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt je zaměřen na vytvoření komplexního ozelenění v okolí zemědělského areálu na jihovýchodním okraji obce Semčice. V dané lokalitě by tak vznikl vegetační doprovod z domácích keřů a stromů, který bude mít nejen biologickou ale také ekologickou a krajinotvornou hodnotu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 271 298,40 Kč
Národní soukromá částka: 317 824,60 Kč
 
Celková částka: 1 589 123,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena