Kompletní ošetření významných stromů a výsadba stromořadí ve Vojenském újezdu Boletice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002628
Zahájení projektu: 27. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení komplexního ošetření významných stromů, a to celkem u 5 jedinců na čtyřech různých lokalitách Vojenského újezdu Boletice. Jedná se o 1 strom lípy srdčité, 1 tisu červeného, 2 buku lesních a 1 dubu letního. Dále je předmětem projektu výsadba stromořadí javoru klenu na otevřeném prostranství podél komunikace spojující bývalé obce Zlatá a Květná v závětří masivu Knížecího stolce. Délka stromořadí: 640 m, počet vysázených javorů: 67.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 233 162,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 58 290,60 Kč
 
Celková částka: 291 453,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena