Řešení separovaných odpadů v obci Kněžpole

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kněžpole
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0010964
Zahájení projektu: 10. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 1. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu na území obce Kněžpole.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 730 749,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 128 955,75 Kč
 
Celková částka: 859 705,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena