Oddělený sběr odpadů v obci Horní Krupá - zbudování sběrného místa

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Horní Krupá
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000590
Zahájení projektu: 15. 7. 2016
Ukončení projektu: 18. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt má a cíl zvýšení materiálového a energetického užití odpadů v obci Horní Krupá. K dosažení tohoto cíle obec plánuje rozšíření stávající kapacity systému odděleného sběru. V rámci projektu plánuje obec vybudování sběrného místa, a také rozšíření stávajícího technologického vybavení, které umožní rozšíření systému o další druhy tříděných odpadů. Sběrné místo s přístřeškem bude zbudováno na pozemku v katastru obce s parcelním číslem st. 7/1. Pozemek je ve vlastnictví obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 740 086,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 130 603,43 Kč
 
Celková částka: 870 689,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena