Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Luhačovské Zálesí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005723
Zahájení projektu: 29. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019

Informace o projektu

Cílem projektu je zavedení kompostování občanů ze zahrad a veřejných ploch zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu a zároveň eliminovat vznik černých skládek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 434 675,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 606 119,25 Kč
 
Celková částka: 4 040 795,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena