Kompostéry Žlutice

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Žlutice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003434
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 18. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 941 363,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 342 593,54 Kč
 
Celková částka: 2 283 957,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena