Intenzifikace třídění odpadů ve městě Litovel

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Litovel
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000352
Zahájení projektu: 26. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem tohoto projektu je rozšíření sběrné sítě pro odděleně sbírané komunální odpady (papír, plast) umístěním sběrných nádob na tříděný dopad přímo občanům do jejich domácností. Součástí projektu je také osvěta občanů v oblasti nakládání s odpady a jejich tříděním. Hlavním cílem projektu je zvýšení míry třídění odpadů. Projekt je plně v souladu se současně platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a s plánem odpadového hospodářství ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 169 920,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 382 927,15 Kč
 
Celková částka: 2 552 848,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena