Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Cehnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Cehnice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003577
Zahájení projektu: 25. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v pořízení sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů i menších kontejnerů 1 100l) na tříděný komunální odpad pro síťové rozmístění v obci Cehnice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 863 200,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 328 800,00 Kč
 
Celková částka: 2 192 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena