Dovybavení sběrného dvoru Raškovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Raškovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000221
Zahájení projektu: 8. 8. 2016
Ukončení projektu: 24. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dovybavení stávajícího sběrného dvoru v Raškovicích technickým vybavením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 522 478,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 92 202,00 Kč
 
Celková částka: 614 680,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena