Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Studená
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000255
Zahájení projektu: 27. 7. 2016
Ukončení projektu: 5. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je doplnění stávajícího systému řešení likvidace biologicky rozložitelných odpadů o nové potřebné technické vybavení, které současný již existující systém vhodně doplní. Jedná se zejména o pořízení 5 kusů velkoobjemových kontejnerů, které budou přistavovány na území obce a kam budou občané odevzdávat bioodpady. Druhým záměrem je doplnění technického vybavení kompostárny o manipulační zařízení, které bude sloužit pro manipulaci s přivezenými surovinami a kompostem a síto.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 662 106,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 293 312,95 Kč
 
Celková částka: 1 955 420,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena