Domácí kompostování město Třebíč II.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005487
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019

Informace o projektu

Vzhledem k nárůstu množství vytříděných biologicky rozložitelných komunál.odpadů v regionu, se město rozhodlo o další podpoření prevence vzniku těchto odpadů a hodlá navázat na ukončený projekt "Domácí kompostování - město Třebíč". Odklonění zeleně ve spolupráci s občany města má významný efekt - jednak ekonomický pro město, dochází ke snížení celkové produkce BRO (katalogové číslo 20 02 01) a tím snížení nákladů na odpadové hospodářství. Nakoupeno a předáno obyvatelům bude 500 ks kompostérů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 272 429,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 224 546,33 Kč
 
Celková částka: 1 496 976,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena