Cheb - Špitálský vrch, Dvůr pod Lipami, projekt analýzy rizik

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: LAURA CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002507
Zahájení projektu: 9. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je zpracování analýzy rizik, která identifikuje a kvantifikuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy v souvislosti s potenciální kontaminací horninového prostředí a podzemních vod v areálu bývalého detašovaného pracoviště n. p. ESKA v Chebu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 219 217,90 Kč
Národní soukromá částka: 215 156,10 Kč
 
Celková částka: 1 434 374,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena