Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Severočeské doly a.s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001002
Zahájení projektu: 28. 4. 2017
Ukončení projektu: 27. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je komplex technických a technologických opatření zaměřených na snížení prašnosti vznikající při sypání prachového uhlí do vagónů v nákladovém nádraží Úpravny uhlí Ledvice. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, protože přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci nakládky uhlí do vagónů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 154 113,20 Kč
Národní soukromá částka: 8 307 910,80 Kč
 
Celková částka: 18 462 024,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena