Doplnení a modernizace technologií pro identifikace zdroju znecištování ovzduší aerosolem

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Univerzita Karlova
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002651
Zahájení projektu: 15. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Nejkritičtějším parametrem kvality ovzduší v ČR je koncentrace aerosolových částic. Velikostní distribuce částic spolehlivě indikuje jejich zdroje, ale běžně se neměří. Univerzitní laboratoř vypracovala certifikovanou metodiku pro rozlišení zdrojů aerosolu, využívající velikostní distribuce aerosolu a je akreditována pro jejich měření. Obnova a modernizace přístrojů měřící velikost a počet aerosolových částic je nutná pro další zkvalitnění metod identifikace zdrojů znečišťování ovzduší.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 262 020,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 399 180,00 Kč
 
Celková částka: 2 661 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena