Dostavba vodovodu a úpravny vody Vrdy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vrdy
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004839
Zahájení projektu: 6. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nových vodovodních řadů v ulicích Mládežnická, Větrná, Žižková a Lipová v obci Vrdy, v rámci doplnění vodovodní sítě obce. Trasa řadů vodovodu tak doplňuje stávající inženýrské sítě obce. Z důvodu nedostatečné kapacity a nevyhovující kvality pitné vody dojde k posílení zdroje pro zásobení obyvatel obce Vrdy pitnou vodou formou výstavby nové úpravny vody v areálu vodojemu Vinice na par. č. 153/3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 366 895,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 829 452,14 Kč
 
Celková částka: 16 261 797,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena