Digitální povodňové plány města Hradec Králové a ORP Hradec Králové

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002180
Zahájení projektu: 6. 4. 2017
Ukončení projektu: 27. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke vzniku digitálního povodňového plánu (dPP) města Hradce Králové a dPP ORP Hradec Králové. Projekt řeší území města Hradec Králové a dalších 80 obcí s cca 145 tis. obyvateli a plochou téměř 680 km2. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2017 do 29.9.2017. Výstupy projektu budou zpřístupněny mimo jiné i na webovém portálu města a budou k dispozici veřejnosti i orgánům zajišťujícím protipovodňovou ochranu daného území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 349 690,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 61 710,00 Kč
 
Celková částka: 411 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena