Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Úřad vlády České republiky
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt se zaměří na řešení nerovností žen a mužů v ČR. K tomu dojde prostřednictvím systémového nastavení genderové agendy, zejména implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR a dalších dokumentů. Projekt zlepší institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni vlády a prosazování gender mainstreamingu např. lepším sběrem statistických dat či hodnocením dopadů materiálů předložených vládě. Projekt prohloubí gender agendu směrem k EU, OSN a dalším mezinárodním organizacím.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 426 151,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 475 145,36 Kč
 
Celková částka: 43 901 297,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena