MAP Frýdlantsko II

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: MAS Frýdlantsko, z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008599
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v ORP Frýdlant.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 953 103,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 579 959,39 Kč
 
Celková částka: 10 533 062,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena