Akční výzkum na školách: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Základní škola a Gymnázium Vodňany
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000599
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Jedná se o výzkumně-pilotní projekt s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na základních školách v Jihočeském kraji (zapojeno celkem pět škol). Základní metodou práce je akční výzkum spočívající v pilotáži inovativních postupů a metod souvisejících s čtenářskými strategiemi vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáků obecně. Vědecký tým budou zajišťovat odborníci garantované partnerem projektu Jihočeskou univerzitou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 406 155,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 130 498,07 Kč
 
Celková částka: 7 536 654,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena