BPM system (Business Process Management)

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Sun Drive s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009461
Ukončení projektu: 13. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Obsahem projektu je vývoj a implementace zcela nového modulárního portálové řešení. Nový software bude vyvíjen na základě ověřených technologií používaných pro portálová řešení splňující kritéria pro bezpečnost a respektující poznatky o trendech a nastupujících technologických novinkách. Vyvíjený software bude založen na třívrstvé architektuře (datová vrstva, aplikační vrstva, prezentační vrstva). V souvislosti s projektem budou vytvořeny 4 nová pracovní místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 619 566,65 Kč
Národní soukromá částka: 1 979 470,35 Kč
 
Celková částka: 3 599 037,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena