BIM.POINT

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: di5 architekti inženýři s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009181
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Bim.Point bude nová softwarová aplikace pro práci s data BIM modelu staveb. BIM neboli Informační modelování staveb (anglicky Building Information Modelling) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Bim.Point zpřístupní intuitivní tabulkovou formou všechny informace z BIM modelu koncovým uživatelům, zejména vlastníkům a správcům staveb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 525 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 530 800,00 Kč
 
Celková částka: 10 056 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena