BDO Advisory s.r.o. - Virtualizované datové centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BDO Advisory s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0002089
Ukončení projektu: 16. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Virtualizace je tématem číslo jedna v IT. Virtualizace serverů je působ, jak ušetřit náklady na provoz informačních systémů, jak levně a spolehlivě spravovat firemní prostředí, jak se oprostit od závislosti na hardware a věčného koloběhu nákupu nového SW pro nový HW. Kromě příznivé návratnosti investice přináší tato změna zásadní rozdíl ve spravovatelnosti, zvýšení dosažitelnosti infrastruktury, snížení spotřeby energii a snížení rizika výpadku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 732 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 788 000,00 Kč
 
Celková částka: 13 520 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena