Aplikace pro řízení lidských zdrojů pomocí online rozhraní a mobilní aplikace.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PROMOTERI.EU s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009384
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu je vývoj online rozhraní a mobilní aplikace společnosti PROMOTERI.EU pomocí níž dojde k vytvoření, udržení a rozvoji lidských zdrojů. Tento systém je zaměřen na řízení a efektivní správu vysoce specifické agendy firmy, tj. slouží především k zefektivnění práce s lidskými zdroji společnosti. Konkrétně má za úkol snížit fluktuaci pracovníků a díky jejich spokojenosti ulehčit nábor dalších lidských sil díky doporučení k spolupráci od stávajících spokojených zaměstnanců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 530 844,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 315 476,00 Kč
 
Celková částka: 7 846 320,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena