Aplikace a služby pro práci s mračnem bodů

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GIRY System s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009349
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření softwarových nástrojů pro správu a vizualizaci prostorových dat a jejich následnou analýzu a zpracování na webovém prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 495 600,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 330 400,00 Kč
 
Celková částka: 5 826 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena