ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Trusted Network Solutions,a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009225
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Firewall je systém pro řízení datové komunikace, který se používá k zajištění kybernetické bezpečnosti při připojení vnitropodnikové síti k síti Internet. Jeho zásadní slabinou je "statická konfigurace" - nastavení, které je zpravidla provedeno jednou, při instalaci zařízení. Smyslem projektu je vytvořit "dynamický" firewall, který dokáže automaticky reagovat na hrozby identifikované Národním bezpečnostním úřadem ČR na základě pravidelných aktualizací (princip jako aktualizace antiviru).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 039 620,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 603 980,00 Kč
 
Celková částka: 15 643 600,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena