Energetické úspory a snížení emisí v areálu společnosti COLORLAK, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: COLORLAK, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017230
Zahájení projektu: 22. 5. 2019
Ukončení projektu: 4. 3. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je je instalace nového plynového stacionárního zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV (centrálního plynového kotle), kondenzačního plynového kotle, parního kotle a teplovodního výměníku pro technologii a náhrada stávajících parních rozvodů za nové teplovodní rozvody v rámci areálu společnosti COLORLAK, a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 765 630,10 Kč
Národní soukromá částka: 12 962 136,90 Kč
 
Celková částka: 18 727 767,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena