Automatizace procesu balení a skladování výrobků ve společnosti DGS plast s.ro.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: DGS plast s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014277
Ukončení projektu: 14. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Primárním záměrem projektu je implementace dalších prvků konceptu Průmysl 4.0. do interních procesů společnosti DGS plast s.r.o. Jedná se o nákup a implementaci vnitropodnikových systémů a dále automatizovaných zařízení v rámci skladovacích, manipulačních a balících procesů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 572 872,00 Kč
Národní soukromá částka: 15 921 048,00 Kč
 
Celková částka: 24 493 920,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena