AQUA S.P.P. - Centrum povrchových úprav

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AQUA S.P.P., s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007892
Zahájení projektu: 28. 3. 2018
Ukončení projektu: 28. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a přístavba tech. nevyhovujícího areálu pro podnikatelské aktivity společnosti AQUA S.P.P. Současné prostory jsou zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující. Cíle projektu jsou v souladu s cíli programu Nemovitosti, kdy dojde k modernizaci nevyhov. areálu pro podnikání v podporovaných eko. činnostech v podporovaném regionu. Rizika projektu jsou minimální, žadatel má dlouhou podnikatelskou historii a zkušenosti s realizací projektů, platné stav. povolení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 158 504,60 Kč
Národní soukromá částka: 19 749 283,40 Kč
 
Celková částka: 35 907 788,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena