ALFA3 - nákup robotického skladu a ohraňovacích lisů

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALFA 3, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013387
Zahájení projektu: 25. 4. 2018
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení robotického skladovacího systému pro skladování vstupních materiálů, který zefektivní a urychlí výrobní proces tím, že bude koordinovat činnost dvou robotických linek. Dále budou pořízeny 2 ohraňovací lisy, které budou po jednom umístěné na konci každé výrobní linky, s níž budou propojené válečkovou dráhou. Budou sloužit zejména pro výrobu ohybu na dílcích přesahujících výrobní rozsah technologie EBe5 a EBe4 - výška ohybu 300 a 400 mm.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 985 966,05 Kč
Národní soukromá částka: 25 973 936,95 Kč
 
Celková částka: 39 959 903,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena