1. Plastcompany, s.r.o. - účast na zahraničních veletrzích

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013243
Zahájení projektu: 17. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je účast na veletrhu Plastpol v Polsku v letech 2018 - 2020, a to s cílem zvýšení podílu exportu výrobků právě v této zemi. Jedná se o největší veletrh s tématikou zpracování plastů ve Střední Evropě. Základním cílem projektu je rozšíření exportních aktivit společnosti 1.Plastcompany, spol. s r.o. a navázání nové dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 128 825,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 128 825,00 Kč
 
Celková částka: 2 257 650,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena