BEZPEČÍ - mobilní aplikace pro sdílení varovných signálů

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Hi-Tech inovační klastr z. s. (anglická verze: Hi-Tech innovation cluster)
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007408
Zahájení projektu: 2. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je nastavení systému neakutní komunikace mezi občany a strukturami výkonné moci státu (policie a obecní policie). Takovýto systém by měl doplnit existující "horké" linky městské a státní policie pro připady neakutních upozornění na možná nebezpečí či hrozící škody na zdraví a majetku a přispět tak k vyšší bezpečnosti občanů a vyššímu komfortu života v městských sídlech. Systém by měl být výrazným příspěvkem rozvoje moderní bezpečné společnosti a součástí koncepce Smart City.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 228 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 76 250,00 Kč
 
Celková částka: 305 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena