Bezkontaktní technologie na měření vlhkosti

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KOVAZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004975
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj vhodného řešení založeného na pasivním UHF RFID tagu a doprovodném HW a SW potřebném k naplnění záměru. Výsledkem navrhovaného projektu bude řešení, které bude na základě načtení RFID tagů umístěných na specifikovaných místech v obtížně přístupných místech podávat bezkontaktně informaci o tom, zdali do daného místa pronikla vlhkost či nikoliv.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 000 916,65 Kč
Národní soukromá částka: 2 374 180,35 Kč
 
Celková částka: 5 375 097,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena