Barvení a chlazení

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009947
Zahájení projektu: 7. 6. 2017
Ukončení projektu: 10. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 15. 10. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., byla založena v roce 1992 a je dceřinou společností Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. z Rakouska. Zaměřuje se na výrobu armatur, ventilů a spojovacích prvků pro vodovodní řady a rozvíjí i výrobu prvků, určených pro efektivní opravu těchto vodovodních řadů v případě havárií. Požadavky zákazníků vyžadují neustálý vývoj i v oblasti vzhledu a kvality výrobků. Na základě těchto požadavků společnost řeší otázku efektivního nanášení barev a chlazení výrobků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 239 469,00 Kč
Národní soukromá částka: 79 823,00 Kč
 
Celková částka: 319 292,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena