AZP Brno - Inovační voucher I.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AZP Brno s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012667
Ukončení projektu: 13. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zabývá získáním certifikace inovovaného výrobku společnosti AZP Brno.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 81 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 27 250,00 Kč
 
Celková částka: 109 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena