Automatický kontaktní a nabíjecí systém

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Dodávky automatizace, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004556
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Rozvoj infrastruktury nabíjecích stanic velkých výkonů s automatickým stykovým rozhraním pro e-mobilitu v hromadné dopravě a obslužné průmyslové dopravě

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 490 370,43 Kč
Národní soukromá částka: 11 510 449,57 Kč
 
Celková částka: 27 000 820,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena