Automatická válcovací lavice Dudr Tools s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Dudr Tools s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012263
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vyvinout a vyrobit automatický válcovací stroj určený pro výrobu pilových pásů pro dřevozpracující průmysl. Výsledkem bude prototyp, který bude schopen naválcovat jak nový, tak použitý pilový pás v kvalitě výrazně převyšující kvalitu od současných strojů dostupných na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 478 789,13 Kč
Národní soukromá částka: 3 231 390,87 Kč
 
Celková částka: 5 710 180,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena