Aplikace ve společnosti BENEKOVterm s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BENEKOVterm s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001126
Zahájení projektu: 19. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení znalostí a informací k vývoji nízkoemisních spalovacích zdrojů na uhlí o výkonech 50, 75 a 100 kW. Nové technologie budou splňovat parametry evropské směrnice o Ekodesignu. Součástí projektu je získání znalostí jak využít nově vyvinuté nízkoemisní spalovací zdroje pro aplikaci v mobilních kotelnách použitelné v krizových situacích a za nestandardních podmínek provozu kotelen.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 766 899,86 Kč
Národní soukromá částka: 3 138 430,14 Kč
 
Celková částka: 4 905 330,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena