Aplikace poznatků behaviorální ekonomie v kontextu marketingového průzkumu a marketingu na B2B trzích

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: B-inside s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_213/0015446
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je přenos poznatků behaviorální ekonomie do marketingového průzkumu a marketingu na firemních (B2B) trzích. Realizace projektu je plánována na 36 měsíců, realizace je rozdělena do pěti finančních etap. Činnosti projektu jsou věcně rozděleny do 8 fází, v každé fázi je plánováno dosažení několika dílčích výstupů. Hlavním výstupem projektu je metodika marketingového výzkumu na B2B trzích s využitím prvků behaviorální ekonomie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 580 087,40 Kč
Národní soukromá částka: 1 962 894,60 Kč
 
Celková částka: 6 542 982,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena